Afspraak maken?

Stuur eenvoudig een bericht of bel tijdens openingstijden.

Direct Contact

Thuiszorgtherapie

Beweging voor ouderen is belangrijk!

Wat steeds duidelijker wordt is hoe belangrijk beweging is voor een mens. Dit geldt ook voor ouderen. Geadviseerd wordt om mininaal 30 minuten per dag in beweging te zijn. Beweging helpt o.a bij het soepel houden van uw gewrichten, het sterker maken van de spieren, het verbeteren van uw balans/evenwicht, het verminderen van valgevaar het tegen gaan van botontkalking en het verbeteren van uw algehele conditie en welzijn.

Thuiszorg hulp met rollator

Therapie in een vertrouwde omgeving

Wat is thuiszorgtherapie?

Thuiszorgtherapie wordt gegeven door een oefentherapeut die hier een aanvullende opleiding voor heeft gevolgd. Een thuiszorgtherapeut behandelt de cliënt in zijn of haar eigen woonomgeving. Dit heeft niet alleen als reden dat het voor de cliënt misschien niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, maar ook als reden dat een cliënt in zijn of haar eigen woonomgeving contextgerichter behandeld kan worden. Hiermee kan de cliënt het geleerde direct toepassen.

Het doel van thuiszorgtherapie

Het doel van thuiszorgtherapie is de zelfredzaamheid van de patiënt behouden/vergroten en er voor zorgen dat deze op een veilige en prettige manier in zijn eigen woonomgeving kan blijven wonen.

De doelgroep voor thuiszorgtherapie

Voor wie is thuiszorgtherapie een geschikte vorm van (oefen)therapie?

Kwetsbare ouderen

Met de term ‘kwetsbare oudere’ worden patiënten bedoeld bij wie de draaglast van het dagelijks leven groter wordt dan de draagkracht. Dit kan veroorzaakt worden door lichamelijke, sociale of psychische beperkingen. De thuiszorgtherapeut kan helpen om deze kwetsbare balans te verbeteren. Bijvoorbeeld door de dagelijkse bewegingen, zoals het (trap)lopen te oefenen, het evenwicht te verbeteren of aanpassingen in huis te bieden zodat de leefomgeving veiliger wordt.

Chronisch zieken

Reguliere oefentherapie richt zich vooral op de behandeling van chronische aandoeningen. Chronische aandoeningen beperken echter ook het activiteitenniveau van de patiënt. Thuiszorgtherapie richt zich nog meer op het leren omgaan met de chronische aandoening, door middel van het aanleren van vaardigheden, maar ook door informatie en voorlichting te geven en hulpmiddelen ter beschikking te stellen.

Terminale patiënten

Als patiënten thuis de laatste levensfase ingaan kunnen thuiszorgtherapeuten een rol spelen ter ondersteuning van de overige behandelingen, bijvoorbeeld bij pijn, benauwdheid of om te helpen bij de mobiliteit.

Mantelzorgers

Wie vaak vergeten worden maar minstens zo belangrijk zijn als de patiënten zelf zijn de mantelzorgers. De thuiszorgtherapeut neemt deze dan ook mee in het behandeltraject en biedt steun en geeft adviezen waar dat nodig is. Dit kunnen oefeningen zijn, tiltechnieken of voorlichting over het ziektebeeld en de beste strategie hierbij.

Aanpak van de Thuiszorgtherapeut

Een thuiszorgtherapeut werkt nauw samen met andere disciplines. Denk hierbij aan de verpleegkundige,de huisarts, de ergotherapeut, de diëtist, de logopedist, de maatschappelijk werker,etc. Door middel van samenwerking is de zorg aan de cliënt zo effectief mogelijk. Er wordt met elkaar besproken wat er gedaan wordt en niet langs elkaar heen gewerkt. De cliënt staat het gehele behandel proces centraal.

Indicaties bij thuiszorgtherapie

In welke situaties is thuiszorgtherapie een goede overweging?

Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende cliënten steeds vaker hulp nodig op het gebied van mobiliteit, evenwicht, staan en lopen. Ook is valpreventie voor deze groep vaak zeer belangrijk. Verder zijn aanpassingen in de woning en training van dagelijkse handelingen nodig om zelfredzaam te blijven en op een veilige manier thuis te kunnen blijven wonen.

In onder meer de volgende gevallen kan worden gedacht aan thuiszorgtherapie:

 • Een cliënt is onlangs gevallen, heeft een verhoogd valrisico of is bang om te vallen;
 • Een cliënt heeft/krijgt moeite met dagelijkse bewegingen zoals (trap)lopen, opstaan uit een stoel, bukken, steunkousen aantrekken, in- en uit bed komen, zitten en staan, et cetera;
 • Een cliënt heeft/krijgt moeite met bewegingen of activiteiten, zoals buiten lopen, afstanden lopen, fietsen, tuinieren, et cetera;
 • Nachtelijk piekeren bij stress/spanningen
 • Er dreigen beperkingen te ontstaan in de zelfredzaamheid;
 • Er is sprake van een verstoorde balans;
 • Een cliënt moet gemobiliseerd/in beweging gebracht worden;
 • Er dreigen beperkingen te ontstaan in de uitvoering van vrijetijdsbesteding of hobby’s;
 • Een cliënt komt thuis na een ziekenhuis of verpleeghuisopname en moet verder aansterken;
 • Een cliënt moet thuis revalideren na een trauma;
 • De mantelzorger is/raakt overbelast;
 • De spierkracht en/of conditie van een cliënt neemt af;
 • Een cliënt heeft een neurologische aandoening (CVA, Parkinson e.a)